Pårørende børn og unge

Online læringsunivers til sundhedspersoner

Vores online læringsunivers er udarbejdet til dig, som i dit arbejde møder børn og unge, der er pårørende til syge forældre eller søskende. Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedspersoner, men kan også have relevans for andre faggrupper, der arbejder med børn og unge og møder dem i den sårbare situation, det er at have et alvorligt sygt familiemedlem.

For teenagere og unge voksne i alderen 16-27 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde, tilbyder vi gruppeterapi.

Vi hjælper dig med at hjælpe

Under en forælders sygdom, har familien typisk kontakt med sundhedssystemet, og sundhedspersoner kan have stor betydning i forhold til at forebygge udvikling af problemer hos de pårørende.

I sundhedsvæsenet ligger fokus primært på patienten, og selvom de fleste sygeplejersker måske er opmærksomme på, at der er en familie omkring den syge, så føler mange sig ikke ordentligt klædt på til at rådgive forældrene om, hvordan de bedst tager hånd om deres børn. Det kan have alvorlige konsekvenser for børn og unge, hvis de bliver svigtet i en af livets allersværeste situationer: Når mor, far, søster eller bror er alvorligt syg – og måske skal dø.

“Både min mor og jeg ved, at hun skal dø … men HVORNÅR? Hun ønsker ikke selv at leve mere, og jeg ønsker ikke at se på, at hun dør stille. Jeg mangler at få noget konkret at vide. Er hun her til jul eller til min fødselsdag? Skal hun i terminal pleje, eller er det ikke så SLEMT endnu?”

26-årig kvinde med kræftsyg mor

Der er ingen facitliste

For dig som sundhedsperson er der ikke nogen facitliste, og der vil være situationer, hvor du er usikker på, hvordan du bedst hjælper forældre med at støtte deres børn. Men der er altid noget, du kan gøre for at hjælpe:

  • Husk altid patientens børn. Selv om det er patientens behandling, der er jeres primære fokus, er opmærksomheden på familiens børn i situationen også vigtig – både for børnenes trivsel og for patienten, da tanker om børnene ofte optager og bekymrer.
  • Spørg til forældrenes egne overvejelser og støt dem i at reflektere over, hvordan de kan informere børnene og i, hvordan de bedst støtter dem i hverdagen.
  • Giv generel viden om børn og unges reaktioner og behov, som kan kvalificere de valg, forældrene træffer.

Formål med materialet

Dette online kursus giver dig viden og mod i mødet med børn som pårørende og deres forældre. Kurset bidrager til, at Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge, implementeres i såvel primær som sekundær sektor. Kurset er opdelt i fire moduler, og du finder en beskrivelse i introduktionen

Du kan bruge modulerne på to måder:

  1. Søge udvalgt information under et modul i forhold til en specifik situation du står i
  2. Gennemgå modulerne fra 1 til 4 som et mini-kursus. Undervejs skal du udarbejde en individuel handleplan for indsatser, du ønsker at iværksætte på din arbejdsplads. Du får redskaber til hvordan du kan implementere dine forbedrings-idéer på din arbejdsplads, hvilket du afprøver imellem modulerne

Hvert modul giver dig indblik i typiske temaer, spørgsmål og behov hos forældre og børn i forhold til én bestemt periode eller fase under et sygdomsforløb. Og du finder inspiration til, hvordan du bedst hjælper forældre med at støtte deres børn på det givne tidspunkt under forælderens eller en søskendes sygdomsforløb. Når du læser, lytter og kigger videre, er det vigtigt at være opmærksom på:

  • At anbefalinger og forslag er generelle. Hver enkelt familie har sine egne mønstre og sin egen historie. Der vil derfor sikkert være noget, som slet ikke passer til den enkelte familie, du møder.
  • At det er familien selv, der kender netop sin situation og de enkelte familiemedlemmers behov. Familien afgør derfor, hvad der bedst for den. At de fleste klarer situationen udmærket, men at der er en ekstra belastning på hele familien, som påvirker alle.          

De fire moduler gennemgår:

Modul 1: Tidspunktet omkring diagnosen
Modul 2: Sygdommens op- og nedture
Modul 3: Når sygdommen er uhelbredelig
Modul 4: Tiden omkring dødsfaldet