Redskaber og handleplan – Pårørende børn og unge

Redskaber og handleplan – Pårørende børn og unge

Webuniverset handler om børn og unge som pårørende. Det er for dig, der vil vide mere om børn og unge som pårørende og for dig, der vil vide, hvordan du kan hjælpe forældre med at støtte deres børn, når en forælder er alvorligt syg.

Afslutning af onlineforløbet om børn og unge som pårørende

Nu har du gennemgået alle 4 moduler og fået viden, og forhåbentlig mod til at tale med børn og unge, når de er pårørende, og deres forældre. Det er vigtigt, at du overvejer, hvordan du kan omsætte denne viden på din arbejdsplads, så der er systematik og forslag til handlinger for dig og dine kolleger i mødet med børn og unge som pårørende.

I det efterfølgende giver vi dig nogle punkter, som kan hjælpe dig med at forbedre vilkårene for børn som pårørende. Vi kommer også med forslag til, hvordan du kan udarbejde en handleplan.

Du kan med fordel anvende metoden
PDSA – Plan-Do-Study-Act
i din tilgang til opgaven

Ung pige
Det er vigtigt, at du overvejer, hvordan du kan omsætte viden på din arbejdsplads, så der er systematik og forslag til handlinger for dig og dine kolleger i mødet med børn og unge som pårørende.

PLAN: Kortlægning af eksisterende praksis – drøft det gerne med dine kolleger:

 • Hvordan opdager/møder I pårørende børn og unge?
 • Hvordan forholder I jer som fagpersoner til pårørende børn og unge?
 • Hvad fungerer godt – hvad fungerer mindre godt?
 • Hvilke udfordringer har du i forhold til forældre og børn/unge som pårørende?
 • Har I allerede en procedure omkring børn og unge som pårørende?

DO: Udarbejdelse af handleplan for afdelingen på baggrund af ovenstående skal du overveje, hvilke forhold du ønsker at forbedre:

 • Definer ideen med en handleplan og formål med indsatsen – lav f.eks. en brainstorm med dine kolleger
 • Planlægning – Hvad skal der iværksættes for at opnå det?
 • Udarbejd en procesplan med deadlines – milepæle- og for gennemførelsen
 • Hvem kan være nøglepersoner
 • Hvilke forhindringer kan der opstå?
 • Hvad kan jeg gøre for at imødegå forhindringerne?
 • Hvad er første skridt?

Selve handleplanen

Når du har svar på ovenstående, kan du arbejde videre med afdelingens egen handleplan:

 • Inddrag, hvordan du arbejder med sorghandleplaner på skoler og i institutioner
 • Udarbejd, ud fra eksisterende procedure, et nyt sæt procedurer eller handleplan, på baggrund af den viden du har nu
 • Drøft det med din ledelse og kolleger, hvordan det implementeres i din afdeling:
 1. Fremlæggelse på et afdelingsmøde
 2. Træning med kolleger – samtaletræning – skal der uddannelse til
 3. Indarbejd supervison og feedback

ACT: Revider handleplanen efterfølgende

 • Overvej hvad du skal gøre for at opretholde opmærksomheden og afprøv det nye koncept

Study: Evaluér

 • Sæt et tidspunkt til evaluering. For eksempel en gang om året
Kursusoversigt

Se alle vores uddannelser og kurser

Arbejder du med sorg i din hverdag? Står du med en problemstilling, som berører mennesker med alvorlig sygdom?

Det Nationale Sorgcenters Kompetencecenter udbyder uddannelser, kurser og temadage med udgangspunkt i nyeste viden og forskning indenfor sorgområdet.

Tag et kig i vores kursusoversigt lige her. Vi glæder os til at høre fra dig.Online læringsunivers

Børn og unge som pårørende